LESSON #12: Season’s Greetings

I shall tackle 5 expressions including two congratulatory messages. And that’s it for this week, enjoy your weekend everybody!

 • Heri ya mwaka mpya…….

 • Heri ya Krismasi…………

 • Heri ya Pasaka………….

 • Heri ya siku ya kuzaliwa………….

Read More

LESSON #11: Common Professions

I have picked 12 most commonly known professions:

 • Mwalimu…………….

 • Daktari (mganga)……………….

 • Wakili…………….

 • Mhandisi…………….

 • Mwandishi wa habari……………..

 • Mwigizaji…………..

Read More

LESSON #9: Body Parts (sehemu za mwili)

Let’s learn how to say the most common body parts in Swahili (Head-shoulders-knees & toes…) Plus there’s 2 other body parts added at the end ; )

 • Kichwa……….

 • Mabega…………

 • Magoti…………

 • Vidole………………

 • Macho……………

Read More

LESSON #7: Months of the year (miezi)

*Mwezi (miezi) means month(s)

*Months also have “Swahilinized” names as will be explained.

Months:
Mwezi wa kwanza(Januari)

Mwezi wa pili (Februari)

Mwezi wa tatu (Machi)

Mwezi wa nne (Aprili) Read More

LESSON #6: Telling the time (wakati)

 • In Swahili culture the day is considered to start at sunrise which in EA normally happens around 6AM. (which in Swahili is 12:00- saa kumi na mbili asubuhi.

Time in Swahili:   12   1   2   3    4     5      6    7   8   9   10   11   12

Time in English:    6    7   8   9   10   11    12   1   2   3    4     5     6

How to tell time (Commonly used words & expressions):

LESSON #5: Days of the week (siku)

 • Siku means day(s)
 • Days in Swahili tend to be counted from Saturday

*Common words associated with days of the week:

i) Juzi

ii) Jana

iii) Leo

iv) Kesho

v) Keshokutwa

Days of The Week: Read More

LESSON #2: Numbers (nambari/namba)

Nambari/Namba:

1-10: Moja (mosi), Mbili, Tatu, Nne, Tano, Sita, Saba, Nane, Tisa, Kumi

11 – 20: Kumi na moja, Kumi na mbili, Kumi na tatu, Kumi na nne, Kumi na tano, Kumi na sita, Kumi na saba, Kumi na nane, Kumi na tisa, Ishirini

30 – 100: Thelathini/Thalathini, Arubaini, Hamsini, Sitini, Sabini, Themanini, Tisini, Mia (moja) Read More