LESSON #35: Hadithi, Hadithi…#1 (Kiama cha Mkopaji)

Hadithi, hadithi” is the phrase most Swahili story tellers use when they start telling a story (‘hadithi’ just means story) & that’s why I named this segment just that.

Kiama Cha Mkopaji

Hapo zamani za kale palikuwa na mzee mmoja aitwae Kanyawi ambaye alihamia kijiji cha Ntenga kutoka Usambaani. Read More

LESSON #23: Learn Swahili vocabulary with pictures #5

dar road
(photo courtesy of “jijiladar”)

Words to learn: baiskeli, mwendesha baiskeli, begi la mgongoni, majengo (jengo), vioo (kioo) Read More

LESSON #13: Learn Swahili vocabulary with pictures #3

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
(photo courtesy of the web)

Words to learn: darasa (madarasa), mwalimu (walimu), ubao, wanafunzi (mwanafunzi), sare za shule (sare ya shule), madawati (dawati), shule Read More